مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

  • ثبت شرکت یا شعبه برون مرزی
    macnow arm
    ثبت شرکت یا شعبه برون مرزی
    برای ثبت شرکت خود یا شعبه ی برون مرزی کلیک کنید
  • 1

شرکت مدیریت کسب و کار نوین وندا با نام اختصاری "مکنو" بر پایه ۱۵ سال تجربه فعالیت بازرگانی تاسیس شده است. تجربه بنیان گذاران این شرکت در زمینه بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، تهیه زیرساخت های بازرگانی، صادرات، تامین و واردات تجهیزات و مواد اولیه، تدوین و بهبود فرایندهای کسب و کار، مالی و حسابداری و... است که این مهم به افزایش توانمندی این مجموعه در مشاوره، اقدام و آموزش در قالب پروژه های چندبعدی کمک شایان توجهی دارد. در این مسیر، اساتید نخبه و توانمندی در زمینه های مختلف در کنار "مکنو" حضور می یابند که به فراخور زمان و نیاز و در جهت غنای کار، از توانمندی هریک از ایشان بهره گیری خواهد شد.