مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

خدمات
بازاريابی و فروش

بازاريابي و فروش از قسمت های مهم هر شرکت و سازمان است. فروش محصولات به معني عرضه به مشتري، دريافت وجه و خريد مجدد مشتري است. در صورت تكرار چندين باره اين چرخه است كه مشتري، خود به بازاريابي محصولات پرداخته و علاوه بر خريد محصولات، نماينده پنهان شركت در بازار خواهد بود. هدف مكنو، تبديل مشتريان به نمايندگان با تعصب شركت براي تكميل چرخه فروش است.