مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

banner6

شرکت مدیریت کسب و کار نوین وندا با نام اختصاری "مکنو" بر پایه ۱۵ سال تجربه فعالیت بازرگانی تاسیس شده است. تجربه بنیان گذاران این شرکت در زمینه بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، تهیه زیرساخت های بازرگانی، صادرات، تامین و واردات تجهیزات و مواد اولیه، تدوین و بهبود فرایندهای کسب و کار، مالی و حسابداری و ... است که این مهم به افزایش توانمندی این مجموعه در مشاوره، اقدام و آموزش در قالب پروژه های چندبعدی کمک شایان توجهی دارد. در این مسیر، اساتید نخبه و توانمندی در زمینه های مختلف در کنار "مکنو" حضور می یابند که به فراخور زمان و نیاز و در جهت غنای کار، از توانمندی هریک از ایشان بهره گیری خواهد شد.

چشم انداز:

مديريت کسب و کار نوین وستا (مکنو) در نظر دارد در آینده‌ای نزدیک، به یکی از معتبرترین شرکت‌های بازرگانی چندمنظوره در زمینه مشاوره، آموزش، خرید و فروش محصولات مبدل شود.

ماموریت:

ماموریت ما، پیوند بنگاه های اقتصادی ایران با "روش های نوین موفقیت مستمر در کسب و کار" می باشد. این مهم در "مکنو" با بکارگیری دانش تخصصی، عزم راسخ، همدلی، هم افرایی و تلاش مداوم محقق خواهد شد.