مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

خدمات
جذب اسپانسر
جذب اسپانسر یکی از قسمت های مهم هر رویداد است. هر مجموعه جهت برگزاري مراسمات و رويدادهاي خود...
برندينگ
برندينگ و برندسازي سازماني يكي از مهم ترين و شاخص ترين فعاليت هاي افزايش توانمندي بنگاه هاي...
تبليغات
تبليغات یکی از تخصص مهم در مکنو است.استفاده از روش هاي متنوع تبليغات و ابزارهاي تبليغاتي در سازمان...
بازاريابی
بازاريابي شامل يافتن نيازهاي مشتريان و بهترين روش هاي پاسخ به اين نيازها می شود. با توجه به اين...
مالی و حسابداری
مالي و حسابداري جزو مهمترين و حساس ترين بخش هاي يك بنگاه اقتصادي است كه نياز است با بيشترين دقت و...
فرايندهاي كسب و كار از قسمت هایی است که بهينه سازي آن در سازمان مي تواند در بهبود دستاوردها، بهينه...
استراتژی
استراتژي هر کسب و کار در قالب تدوين، اجرا، ارزيابي و حتي بازبيني برنامه هاي آن كسب و كار نمايان مي...
بازرگانی
بازرگاني محصولات بنگاه هاي اقتصادي نيازمند بررسي هاي جامع و زيرساختي است كه تجربيات و علم موجود در...