مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

خدمات
جذب اسپانسر

جذب اسپانسر یکی از قسمت های مهم هر رویداد است. هر مجموعه جهت برگزاري مراسمات و رويدادهاي خود نيازمند جذب اسپانسرهاي خبره و قابل اعتمادي است كه در اين راه مي توان از روابط و تخصص مكنو در اين زمينه استفاده نموده و بهترين اسپانسر را براي رويدادها انتخاب نمود.