مکنو، تیم مشاور بازرگانی و کسب و کار بین المللی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه علامه طباطبائی طراح و مجری تجاری سازی سنجش...

بانک اچ‌اس‌بی‌سی: آفیسر حفاظت، مبارزه با جرایم مالی. بانک تجارت: شعبه پاریس، دپارتمانهای اعتبارات...

استراتژیست دکتری مدیریت استراتژیک عضو هیات علمی دانشگاه مدرس دانشگاه های شهید بهشتی، تربیت مدرس و...

دکتر وحید ناصحی فر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معاون بهینه سازی، نظارت و ارزیابی موسسه...